Tillbehör

Truckarna kan utrustas med en rad olika tillbehör för att på bästa sätt utföra det arbetsplatsen kräver. För att läsa mer om personkorgarna gå in på sidan om personlyft. För övrig information ring och ta reda på mer.

 

Personkorg med vinsch
Snöblad
Glassug i kombination med personkorg och vinsch
Avfallscontainer
Vinsch
Kranarm
Kläm
Skopa
Balkplock
Roterande materialkorg
”Gipskalle”
Jibb
Roterande gipslyft
Lyftok