Tillbehör

Truckarna kan utrustas med en rad olika tillbehör för att på bästa sätt utföra det arbetsplatsen kräver, för att läsa mer om personkorgarna gå in på sidan om personlyft. För övrig information ring och ta reda på mer.

 

Personkorg med vinsch

Snöblad

Glas sug

Container

Vinsch

Kranarm

Kläm

Skopa

Balkplock

Roterande materialkorg

”Gipskalle”

Jibb

Roterande gipslyft

Lyftok