Vad är en teleskoptruck?

Teleskoptrucken, eller Teleskoplastaren och ”Lullen” som den ibland kallas, är lite av en allsysslare likt hjullastaren. Teleskoptrucken lyckas på många ställen där hjullastaren brister. Den är utrustad med teleskopisk bom som ger maskinen lång räckvidd både horisontellt och på höjden.

Maskintypen används mycket inom bygg- och anläggningssektorn men även industrin har tagit den väl till sig. Livsmedelsindustrin har under de senaste åren använt den flitigt vid t.ex. ombyggnad av deras produktionslinjer.

En teleskoptruck kan t.ex. lasta och lossa gods, förflytta schaktmassor, röja snö och fungera som en mindre mobilkran, allt beroende på vilka redskap som monteras på redskapsfästet. Utrustad med personkorg kan den ersätta användandet av skylift eller byggnadsställningar.

Alla våra större modeller av teleskoptruckar är runtomsvängande, det vill säga att hytt och bom kan rotera fritt i förhållande till maskinens underdel.