Med basken är det enkelt att få ner skräp även högt upp ifrån.


Skriv ut